ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


قوانین و استانداردها
قوانین و استانداردهااستانداردهای حسابرسی
در ارتباط با مطالب این صفحه و صفحات داخلی آن مسئولیتی متوجه موسسه حسابرسی هوشیار ممیز نمی باشد. صرفاً اطلاعیه ها ، مقالات و بخش نامه هایی ، نظرات رسمی این موسسه اند که نام و آرم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) در ذیل آن قید شده باشد.
تنظیم اطلاعات مالی - استاندارد 4410
13 اسفند 92
اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی - استاندارد 4400
13 اسفند 92
رسیدگی به اطلاعات مالی آتی 1384 - استاندارد 3400
13 اسفند 92
بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری 1388 - استاندارد 2410
13 اسفند 92
بررسی اجمالی صورتهای مالی - استاندارد 2400
13 اسفند 92
ارتباطات با مدیریت - استاندارد 1007
13 اسفند 92
حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک - استاندارد 1005
13 اسفند 92
استاندارد حسابرسی 805 ملاحظات خاص در حسابرسی یک (صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی 1390)- استاندارد 805
13 اسفند 92
استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص( تجدیدنظر شده1390) - استاندارد 800
13 اسفند 92
سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده - استاندارد 720
13 اسفند 92
اطلاعات مقایسه ای - استاندارد 710
13 اسفند 92
بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل 1389 - استاندارد 706
13 اسفند 92
اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل 1389 - استاندارد 705
13 اسفند 92
گزارشگری نسبت به صورتهای مالی تجدیدنظر شده 1389 - استاندارد 700
13 اسفند 92
استفاده از نتایج کار کارشناس - استاندارد 620
13 اسفند 92
ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی - استاندارد 610
13 اسفند 92
ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه - شامل کار حسابرسان بخش تجدیدنظر شده 1389 - استاندارد 600
13 اسفند 92
تاییدیه مدیران - استاندارد 580
13 اسفند 92
تداوم فعالیت تجدیدنظر شده 1383 - استاندارد 570
13 اسفند 92
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه - استاندارد 560
13 اسفند 92
123

پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.