ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


ارکان نظارت ، پایه ی اعتماد به صندوق زمین و ساختمان 28 مهر 93

ارکان نظارت ،پایه ی اعتماد به صندوق زمین و ساختمان

از آنجا که بطورسنتی نظارت یکی از ابزارهای کنترل عملکرد میباشد و همانطور که در اداره شرکتها،موضوع نظارت به اشکال گوناگون و از طریق سازوکارهای مختلف از جمله حسابرسی، بازرس قانونی، حسابرسی داخلی، ممیزی و ...پیاده می شود، این شخصیت حقوقی جدید نیزنیازمند وجود نظام های کنترلی می باشد.

ساختار صندوق زمین و ساختمان به گونه ای طراحی گردیده که اداره این شخصیت حقوقی جدید از طریق ارکان اجرا بوده و بطور مستمراز طریق ارکان نظارتی مورد کنترل واقع می گردد. شیوه این نوع نظارت، هم نظارتی است که در آن ناظر حق دارد بر اساس یافته‌های خود تصمیم سلبی یا ایجابی بگیرد و هم نظارتی است که در آن ناظر صرفاً یافته‌های خود را به اطلاع مراجع قانونی می‌رساند. از مهمترین نقاط قوت ساختار این صندوق ها نظارت چند لایه است . این موضوع در راستای ایفای نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و حفاظت از منافع سرمایه گذاران بطور ویژه موردتوجه بوده است. نظارت بر این شخصیت حقوقی را می توان به سه مرحله زمانی به شرح زیرتقسیم نمود :

الف  نظارت ساختاری قبل از تاسیس، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها؛

ب- نظارت عمومی حین فرایند توسط حسابرس صندوق؛

ج نظارت ویژه حین فعالیت توسط متولی، مدیر ناظر و سازمان بورس و اوراق بهادار.

نظارت ساختاری قبل از تاسیس باعث می گردد که اين صندوق مجوز تأسيس، فعاليت و پذیره نویسی را قبل از ثبت نزد اداره ثبت شرکتها از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نماید. صندوق زمین و ساختمان ازمصاديق صندوقهاي سرمايه گذاري موضوع بند20مادة1قانون بازاراوراق بهادار وبند ه مادة 1 قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد ، محسوب شده و مطابق اساسنامه صندوق و مقررات اداره ميشود. نظارت سازمان بورس بر ساختارمالی و سهامداری،سابقه فعالیت، شفاف بودن اطلاعات و توان اجرای وظایف هر یک از ارکان به همراه اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری روی ارزش زمین واگذار شده و بررسی اسناد و مدارک زمین از جمله این نظارتها محسوب می گردد .

در تنظیم ارتباطات ارکان نظارت و ارکان اجرا همواره عدم ارتباط سهامداری مد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشته است . مضافا" هیچ یک از ارکان اجرا و اشخاص وابسته آنها نمی توانند مالک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشند که این موضوع باعث می شودکه تا حدود بسیار زیادی از تسامح  ارکان نظارتی در نتیجه دارا بودن منافع خاص در شخصیت حقوقی مورد نظارت جلوگیری به عمل آید . در ادامه به توضیح عملکرد هر یک از این ارکان در غالب نظارت های عمومی وویژه می پردازیم :

نظارت عمومی از طریق عملکرد حسابرس صندوق انجام می شود.  حسابرس از بين موسسات حسابرسي معتمد بورس براي مدت يك سال شمسي تعيين مي شود. و مطابق نقش حسابرس در سایر شخصیتهای حقوقی، حسابرس صندوق، وظیفه  اعتبار بخشی به صورتهای مالی صندوق را عهده دار بوده و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد صندوق را موردبررسی قرار خواهد داد . علاوه بر این وظایف، از مهمترین وظایف نظارتی حسابرس می توان به موارد زیر اشاره نمود:

·        بررسي و اظهارنظر راجع به گزارش مدير صندوق به مجمع در خصوص عملكرد و وضعيت صندوق، صورت هاي مالي صندوق در مقاطع شش ماهه و سالانه و گزارش مدير صندوق به هيات مديره درخصوص افزايش سرمايه؛

·        بررسي و اظهارنظر درخصوص نحوه محاسبات خالص ارزش واحدهاي سرمايه گذاري براساس دستورالعمل مصوب سازمان؛

·        تاييد گزارش پيشرفت مالي پروژه.

نظارت ویژهبر عملکرد صندوق به عنوان نظارت چند لایه و از طریق ارکان نظارتی متولی، مدیر ناظر و سازمان بورس و اوراق بهادار ایفا می گردد که باعث مضاعف شدن اطمینان به عملکرد ارکان اجرایی می گردد. در ادامه به شرح وظایف هر یک میپردازیم  :

متولی :یک شخصیت حقوقی مورد تایید سازمان می باشد که ریاست مجمع صندوق را بر عهده دارد. اهم وظایف آن به شرح زیر است:

1.       بررسي و تاييد دستورات پرداخت مدير صندوق از محل دارايي هاي صندوق ( امضای چکها توسط مدیر صندوق و متولی بطور مشترک می باشد)؛

2.      تاييد صاحبان امضاي مجاز صندوق و حدود اختيارات و مسئوليت هريك از آنها به پيشنهاد مدير صندوق؛

3.      نظارت بر اجراي صحيح فرآيند مزايده در موقع فروش يا پيش فروش واحدهاي ساختماني پروژه؛

4.      نظارت بر اجراي صحيح فرايند مناقصه در صورت اجرا؛

5.      بررسي و حصول اطمينان از ارايه­ به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛

6.      نظارت و حصول اطمينان از تهيه و انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط ديگر اركان؛

7.      طرح موارد تخلف دیگر ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه.

لازم به ذکر است در صورتي­که متولي در اجراي وظايف خود اهمال ورزد يا قصور داشته باشد يا از اجراي آنها خودداري كند، و از اين بابت خسارتي به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

مدیر ناظر : مدير ناظر يك شخص حقوقي است كه داراي پروانه اشتغال نظارت پايه يك مي باشد و نباید از جمله اشخاص وابسته به مدیر ساخت (رکن اجرایی) باشد .عمده وظایف مدیر ناظر به شرح زیر است :

·        تاييد طرح توجيهي پروژه شامل نقشه ها، مراحل ساخت و درصدهاي پيشرفت فيزيكي؛

·        بررسي و تاييد صورت وضعيت هاي پيشرفت فيزيكي تهيه شده توسط مدير ساخت؛

·        تهيه گزارش هاي دوره اي پيشرفت پروژه براساس صورت وضعيتهاي تاييد شده در هرماه حداكثر 10روز پس از پايان ماه؛

·        انجام كليه وظايفي كه مطابق قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان وآيين نامه هاومقررات مربوطه،برعهده ناظرآن است؛

·        استاندارد سازی صورت وضعیتهای تهیه شده توسط مدیر ساخت با هدف کنترل؛

به علاوه سازمان بورس و اوراق بهادار ازطریق اساسنامه صندوق موارد نظارتی زیر را  به عنوان حافظ منافع سرمایه گذاران برای خود محفوظ داشته است :

·      سازمان،حق شركت درجلسه مجمع صندوق رادارد و صورتجلسات هیات مدیره باید ظرف مدت یک هفته برای سازمان ارسال گردد.

·      درصورتيكه مدیر صندوق، متولي و سازمان را از محل، تاريخ وزمان تشكيل وموضوع جلسه مجمع مطلع ننمايد يابراي  حضور در جلسه دعوت نكند، تشكيل جلسه مجمع وتصميمات آن از درجه اعتبار ساقط است.

·      مديرصندوق موظف است هرگونه  تغيير در اساسنامه و اميدنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف يك هفته نزد سازمان به ثبت برساند.

·      تغییر ار کان صندوق علاوه بر تصویب صندوق نیازمند تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .

·      پیش فروش واحدهای ساختمانی میبایست به تصویب هیات مدیره و تایید سازمان برسد

·      الزام مدیر صندوق به اطلاع رسانی از طریق تارنمای صندوق زمین و ساختمان اطلاعاتی نظیر اساسنامه، امیدنامه، گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی پروژه ،گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری، گزارش عملکردو صورتهای مالی صندوق در مقاطع سه، شش،نه ماهه و سالانه ، مظنه های خرید و فروش بازارگردان و کلیه گزارشهایی که به تشخیص سازمان ارائه آنها الزامی است .

همانطور که بیانگردید نظام کنترلی و نظارتی این ابزار نوین مالی به گونه ایست که اطمینان نسبی ازاجرای صحیح عملیات ساختمانی پروژه و وجود نظارتهای لازم بر منابع نقدی صندوق تاحدود زیادی تامین می گردد . این موضوع از آن حیث حائز اهمیت است که با توجه به ماهیت پروژه محور این نوع صندوق، پیشرفت پروژه بر اساس گزارش مطالعات امکان سنجی اساس سودآوری ناشی از عملکرد صندوق بوده و در کانون توجه می باشد . توجیه پذیربودن پروژه و ساخت پروژه بر اساس طرح توجیهی منجر به افزایش ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق شده و انعکاس آن در مظنه های خرید و فروش نمایان می شود. در شرایطی که نقدینگی قابل توجهی برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد و با توجه به سابقه بازارمسکن در ایجاد منافع قابل قبول و فراهم آوردن ابزاری جدید توسط بازار سرمایه کشور برای مشارکت منابع خرد مردم با هدف کسب سود از بازار مسکن، افزایش ارزش واحدهای سرمایه گذاری در صندوق زمین و ساختمان که منجر به ایجاد انتفاع برای سرمایه گذاران (صاحب زمین و عموم مردم) می گردد همان موضوعی است که از ابتدا هدف اصلی تاسیس این صندوقها می باشد وارکان نظارتی نیز با ایفای صحیح وظایف خود در واقع پایه های اعتماد مردم برای سرمایه گذاری وجوه خود در این صندوق ها را مستحکم خواهند نمود.

منبع: سايت كارگزاري آگاه

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز


پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.