ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


راز حسابدار باتجربه 1 مهر 91

حسابداری جوان یک هفته را در دفتر جدیدش همراه حسابدار در حال بازنشستگی ای که قرار بود جایگزینش شود سپری می کرد. 

هرروز صبح وقتی که حسابدار باتجربه تر روز کاری را شروع می کرد کشوی میزش را باز میکرد، پاکتی کهنه را باز کرده کاغذی زرد رنگ را ازداخلش در می آورد می خواند؛بعد سرش را تکان می داد با احتیاط اتاق را می پایید و پاکت و کاغذ را داخل کشوی میز برمیگرداند و کار آن روز را شروع می کرد. 

پس از بازنشسته شدنش دیگر حسابدار جدید نمی توانست از بازکردن پاکت و خواندنش خود داری کند؛ به خصوص که فکر می کرد جایگزین خوبی برای حسابدار باتجربه نیست و اینکه پاکت باید حاوی راز بزرگی در جهت موفقیتش در حرفه حسابداری باشد. وقتی سراغ پاکت می رفت انگشتانش از فرط هیجان می لرزیدند؛ دست آخر شروع به خواندن می کند و با این عبارات روبرو می شود:

"بدهکار در ستونی که به سمت کمد است،

بستانکار در ستونی که به سمت پنجره است!!!"پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.