ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


24 تير 96

محسن عسگری، عظیم رهنورد واقف
مقدمه:
ارزش نسبى شغل، سهمى است كه آن شغل، درتحقق اهداف سازمان دارد. در این مورد سوال اساسی این است که، ارزش و جایگاه حرفه حسابرسی داخلی و حسابرسان داخلی در کجا قرار دارد؟ از ميان نيازهاى متعدد و متنوع انسان ها، تنها معدودى را مى توان با پول ارضا كرد و انگيزه هاى غيرمادى بسيارى، چون ميل به كسب موفقيت، قدرت و نیل به كمال در رفتار انسان تأثير مى گذارد. با وجود اين، جاى هيچ ترديدى نيست كه هنوز پول از جمله مهم ترين انگيزه ها برای انسان است و تعيين ميزان حقوق يا دستمزد پرداختی به کارکنان سازمان، از مهمترین جنبه هاى مديريت منابع انسانى است؛ زيرا اولا حق الزحمه پرسنل تأثير بسزايى در جذب و رضايت كاركنان و ايجاد انگيزه در آنان دارد. ثانياً پرداخت به كاركنان، از سنگين ترين هزينه هايى است كه هر سازمان بايد براى پيشبرد و تحقق اهداف خود، متحمل شود. در مقاله حاضر، حق الزحمه حسابرسان داخلی از دیدگاه نظریه های مدیریتی بررسی می شود و درخصوص گزارش های بین المللی حق الزحمه حسابرسان داخلی و همچنین نقش تخصص، میزان تحصیلات و مدارک حرفه ای در ارتقای درآمد حسابرسان داخلی در دنیا مقایسه ای انجام می شود و سپس در مورد وضعیت حق الزحمه حسابرسان داخلی در ایران که با پرسش از مدیران و دست اندرکاران این حرفه صورت گرفته است، نتایج بررسی ارائه می گردد.http://hma.ir/CMS/ContentsView.aspx?ContentID=23776&CCGID=6&CCID=3

پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.