ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


مشاوره مالی و مدیریت

فعالیت­های اقتصادی در محیط به شدت رقابتی که خود دستخوش تغییرات شتابان است به حدی از تنوع و پیچیدگی رسیده که مدیران با فراست را به استفاده روزمره از مشاوران با تجربه متقاعد نموده است؛ تسلط بر قوانین، تامین منابع مالی، تامین منابع انسانی، تحلیل داده ها، مدیریت ریسک، تسلط بر فناوری­های جدید و ... . براستی جمع کردن تمامی متخصصین برای هدایت یک بنگاه اقتصادی امری بسیار دشوار و در برخی موارد ناممکن و غیراقتصادی می­باشد.

مشاوره مدیریت ، مشاوره مالی ومالیاتی امروزه بخش قابل توجهی از فعالیتهای موسسات حسابرسی بین المللی را تشکیل می دهد.

این موسسه با دارا بودن بخش های مستقل و تخصصی، از تجارب گسترده ای در زمینه های مشاوره مالی و مدیریت برخوردار است. فهرست برخی از خدمات مالی و مشاوره ای موسسه به قرار زیر است:

ردیف

موضوع/ دسته بندی

خدمات مالی، مدیریت و مشاوره

الف- خدمات قابل ارائه در سطح کلان

1

تدوین سند راهبرد

      -   تدوین استراتژی در سطح شرکت و در سطح فعالیتها شامل تدوین استراتژیهای مالی

      -    تعیین مغایرات بودجه و عملکرد، ریشه‌یابی مغایرتها و ارائه‌ی پیشنهاد اقدامات اصلاحی

      -   نظارت بر فرایند تدوین استراتژیها و ارائه‌ی پیشنهادهای بهبود

2

بودجه

      -   تدوین بودجه برمبنای فعالیت با رویکرد مشارکت و آموزش مسئولان کلیه فعالیتهای با اهمیت

      -   نظارت بر فرایند تدوین بودجه و ارائه ی پیشنهادهای بهبود

      -  تعیین مغایرات بودجه و عملکرد، ریشه یابی مغایرتها و ارائه‌ی پیشنهاد اقدامات اصلاحی

3

سیستم رفتاری و انضباطی

      - تدوین آیین نامه انضباطی، نظامنامه کمیته انضباطی و استقرار نظام انضباطی

      - تدوین آیین رفتار حرفه‌ای و منشور اخلاقی

      -  بازنگری آیین رفتار حرفه‌ای و سیستم انضباطی

4

کمیته حسابرسی

      -  تدوین منشور کمیته حسابرسی

      -  استقرار کمیته حسابرسی

      -  تدوین برنامه سالانه کمیته حسابرسی

      - تدوین چک لیست رعایت منشور کمیته حسابرسی

      -  ارزیابی کنترل داخلی و اطمینان‌دهی در خصوص سیستم نظارت بر کنترلهای داخلی شرکت

5

مدیریت ریسک، ریسک تقلب

      -  ارزیابی کلان ریسک و اطمینان‌دهی در خصوص سیستم مدیریت ریسک

      - ارزیابی ریسک تقلب

      - تعیین حوزه های بالقوه‌ی ریسک تقلب و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص کاهش ریسک

      - تدوین منشور مدیریت ریسک و استقرار سیستم مدیریت ریسک

      - تدوین چک لیست رعایت منشور مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ریسک

6

حسابرسی داخلی

      - انجام حسابرسی داخلی

      - تدوین منشور فعالیت حسابرسی داخلی

      - استقرار واحد حسابرسی داخلی

      - تدوین برنامه سالانه‌ی مدیریت حسابرسی داخلی

      - تدوین چک لیست رعایت منشور فعالیت حسابرسی داخلی

      - ارزیابی اثر بخشی واحد حسابرسی داخلی

      - کنترل کیفیت گزارشات و پرونده‌های حسابرسی داخلی

7

جبران خدمات

      - ارزیابی مناسب بودن نظام حقوق و مزایا و جبران خدمات کارکنان و ارائه‌ی پیشنهادهای بهبود

      - تدوین منشور کمیته جبران خدمات

      - استقرار کمیته جبران خدمات

      - تدوین برنامه سالانه کمیته جبران خدمات

      - تدوین چک لیست رعایت منشور کمیته جبران خدمات

8

تضاد منافع

      - تعیین حوزه های بالقوه‌ی تضاد منافع

      -ارائه‌ی پیشنهادهای بهبود در خصوص کاهش احتمال بروز تضاد منافع

9

ساختار سازمانی

      - تدوین ساختار و نمودار سازمانی مشتمل بر شرح وظایف، مسئولیتها-اختیارات، شرایط احراز مشاغل، استانداردهای شغلی، شناسنامه‌ی آموزشی کارکنان، تقویم آموزشی

      - بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی

      - تعیین مغایرات ساختار سازمانیِ مصوب و وضعیت موجود

10

نظام مدیریت عملکرد

      - تدوین شاخصهای عملیاتی و مالی

      - تدوین معیارهای ارزیابی در سال مورد نظر

      - انجام ارزیابی عملکرد، تعیین انحرافات عملکرد در مقایسه با معیارهای تعیین شده، ریشه یابی انحرافات و ارائه‌ی پیشنهادهای لازم برای بهبود عملکرد

11

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

      - تدوین دستورالعمل و فرایندهای لازم برای رعایت قوانین و مقررات

      - ارزیابی وضعیت موجود و تعیین موارد عدم رعایت قوانین و مقررات و جرایم احتمالی

      - ارائه پیشنهادهای عملیاتی درخصوص رعایت قوانین و مقررات

      - آموزش و اجرای آزمایشی فرایندهای مرتبط با رعایت قوانین و مقررات

12

اطلاعات مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی

      - تعیین اطلاعات لازم برای انجام فعالیتها و وظایف، برای تحلیل و تصمیم سازی و برای کنترل نتایج عملکرد

      -تعیین ارتباطات گزارشدهی و معماری اطلاعات

      - ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی براساس استانداردهای مرتبط

      - تعیین نقاط قابل بهبود در خصوص کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی

      -ارائه پیشنهادهای بهبود سیستمهای اطلاعاتی

13

بهای تمام شده و سیستم حسابداری

      - بهایابی و تدوین فرایند پردازشها و محاسبات بهای تمام شده‌ی کالای درجریان ساخت، کالای ساخته شده و کالای فروش رفته

      - آموزش و اجرای آزمایشی بهای تمام شده‌ی کالای درجریان ساخت، کالای ساخته شده و کالای فروش رفته

      - پیاده سازی و استقرار نظام محاسبه‌ی بهای تمام شده‌ی کالای درجریان ساخت، کالای ساخته شده و کالای فروش رفته

      -رفع نکات مندرج در گزارش حسابرسی

      -ارائه مشاوره در خصوص رفع نکات مندرج در گزارش حسابرسی

      - اصلاح حسابها

      - رفع مغایرت با طرف حسابها

14

سهام و سرمایه گذاری در شرکتها

      -ارزیابی ارزش سهام شرکت

      - ارزیابی ریسک و بازده سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت

      - ارزیابی ارزش سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت

      - ارزیابی عملکرد فردی و کلان هیات مدیره یا شخص حقیقی معرفی شده از سوی اعضای حقوقی

      - تدوین دستورالعمل و شرح وظایف شخص حقیقی معرفی شده از سوی اعضای حقوقی

15

سرمایه گذاری در املاک و ساخت و ساز

      -ارزیابی و تعیین نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری‌ها (IRR)

      - تعیین بهای تمام شده واقعی املاک، با احتساب ارزش فعلی مخارج قبلی (خواب سرمایه)

      - اطمینان‌دهی درخصوص نرخ بازده داخلیِ اعلام شده

      - حساسیت‌سنجی و تعیین دامنه خطرIRR  در وضعیتهای بدبینانه و خوش‌بینانه

16

کارکنان

      -استقرار سیستم ارزیابی رضایتمندی کارکنان

      - ارزیابی مستقلِ رضایتمندی کارکنان، ارائه پیشنهادهای بهبود و افزایش میزان رضایت کارکنان

      - تعیین نرخ تغییر و ریشه یابی دلایل جابجایی و ورود و خروج کارکنان

      - ارزیابی میزان تاکید بر شایسته سالاری و ارائه‌ی پیشنهادهای بهبود

ب- خدمات قابل ارائه در سطح فعالیتها و وظایف

1

طراحی و اصلاح کنترلهای داخلی در فرایند فروش کالا و خدمات شامل مراحل طراحی، آموزش و اجرای آزمایشی در دوره‌ی مورد توافق

      1-  تدوین بودجه و برنامه‌ریزی فروش،

      2-     برنامهریزی میزان تعهد قابل پذیرش(پیش دریافت)،

      3-     تعیین و پیشنهاد ترکیب بهینه‌ی فروش سالانه از منظر کسب بالاترین سود،

      4-     طراحی و اصلاح حسابداری فروش کالا و خدمات مشتمل بر طراحی و اجرای کنترلهای لازم برای انعکاس در صورتهای مالی (اثبات ادعاهای حاکم بر صورتهای مالی در مورد فروش و بدهکاران)،

      5-   طراحی و اصلاح حسابداری فروش املاک مشتمل بر طراحی و اجرای کنترلهای لازم برای انعکاس در صورتهای مالی (اثبات ادعاهای حاکم بر صورتهای مالی در مورد فروش و بدهکاران)،

      6-   گزارشات و اقدامات مرتبط با الزامات قانون مالیاتها و ارزش افزوده

      7-    گزارشات و کنترلهای مدیریت (شامل طراحی شاخصهای کارایی و اثربخشی فروش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخصها،...)،

      8-     تعیین داده‌هایی (DATA)که به منظور اندازه گیری و تحلیل شاخصهای مهم، باید فراهم شود

  9-    ارزیابی ریسکهای درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با فروش، شامل پیشنهاد سطوح ریسک قابل قبول و نحوه‌ی دستیابی به آن،

      10-  اطمینان دهی در خصوص اقدامات و کنترلهای لازم و رعایت آنها،

      11-  تدوین شرح اقدامات و فعالیتهای کنترلی و تفکیک وظایف ناسازگار،

      12-  طراحی فرمها (شامل ثبت سفارش، دستور تولید/خدمات، گواهی تحویل کالا/ انجام خدمات، صورتحساب،...) ،

      13-  ارزیابی سود و بازده طرحهای فروش،

   14-  تدوین دستورالعمل سنجش اعتبار در مورد مشتریان اعتباری، فرایند پیگیری، فرایند تعیین مطالبات معوق، مشکوک و سوخت  شده و دستورالعمل پیگیری و وصول مطالبات معوق و نحوه تعیین ذخایر مربوط

      15-   ارزیابی ریسک تقلب در حوزه‌ی فروش و بدهکاران

2

طراحی و اصلاح کنترلهای داخلی در فرایند دریافتها و پرداختهای نقدی و غیر نقدی و مدیریت وجوه نقد

      1-     تدوین و اجرای دستورالعمل جامع مالی مشتمل بر نحوه‌ی دریافت، نگهداری و پرداخت وجوه نقد و بانک و تبادل وجابجایی وجوه بین صندوق و بانک

      2-     اولويت بندی فرصتها و منابع سرمايه‌گذاری /تامين مالی ، براساس سطح ريسک وميزان بازده آنها

      3-     برنامه‌ریزی وجوه نقد شامل مدیریت سرمایه در گردش، بودجه ریزی وجوه نقد ، طراحی و استفاده از صورت گردش وجوه نقد(cash flow)

      4-     طراحی و تدوین کنترلها و اقدامات لازم به منظور افزایش امنیت وجوه نقد و بانک(شامل تفکیک وظایف ناسازگار) استفاده بهینه از وجوه نقد و بهینه‌سازی هزینه‌های تامین و مصرف وجوه

      5-     اطمینان دهی در خصوص اقدامات و کنترلهای مربوط به وجوه نقد و بانک

      6-     طراحی و اجرای گزارشات و کنترلهای مدیریت (شامل طراحی شاخصهای کارایی و اثربخشی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخصها،...)،

      7-     تعیین داده‌هایی (DATA)که به منظور اندازه گیری و تحلیل شاخصهای مهم، باید فراهم شود

      8-     طراحی و اصلاح حسابداری وجوه نقد و بانک، مشتمل بر طراحی و اجرای کنترلهای لازم برای انعکاس در صورتهای مالی (اثبات ادعاهای حاکم بر صورتهای مالی در مورد وجوه نقد و بانک)،

      9-     ارزیابی ریسکهای درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با وجوه نقد/ شامل پیشنهاد سطوح ریسک قابل قبول و نحوه‌ی دستیابی به آن،

      10-  تدوین شرح اقدامات و فعالیتهای کنترلی

      11-  طراحی فرمها (شامل دستورپرداخت، رسید دریافت،...) ،

      12-  ارزیابی ریسک تقلب در حوزه‌ی دریافتها و پرداختهای نقدی و بانکی

3

طراحی و اصلاح کنترلهای داخلی در فرایند خرید کالا و خدمات شامل مراحل طراحی، آموزش و اجرای آزمایشی در دوره‌ی مورد توافق 

1-   تدوین بودجه و برنامه‌ریزیخرید کالا و خدمات،

2-   تعیین و پیشنهاد حداقلموجودی و نقطه‌ی تجدید سفارش مواد و کالا

3-   تدوین آیین نامه خرید کالاو خدمات، اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی (منطبق با قوانین و مقررات مربوط

4-   طراحی و اصلاح حسابداریخرید مشتمل بر طراحی و اجرای کنترلهای لازم برای انعکاس در صورتهای مالی (اثباتادعاهای حاکم بر صورتهای مالی در مورد خریدها، هزینه ها و بستانکاران)

5-   گزارشات و اقدامات مرتبط باالزامات قانون مالیاتها و ارزش افزوده

6-   گزارشات و کنترلهای مدیریت(شامل طراحی شاخصهای کارایی و اثربخشی خرید، اندازه گیری و تجزیه و تحلیلشاخصها،...)،

7-   تعیین داده‌هایی (DATA)که به منظور اندازه گیری و تحلیل شاخصهایمهم، باید فراهم شود

8-   ارزیابی ریسکهای درونسازمانی و برون سازمانی مرتبط با خرید، شامل پیشنهاد سطوح ریسک قابل قبول و نحوه‌یدستیابی به آن،

9-   اطمینان دهی در خصوصاقدامات و کنترلهای لازم و رعایت آنها،

10-  تدوین شرح اقدامات و فعالیتهای کنترلی و تفکیک وظایف ناسازگار،

11-  طراحی فرمها (شامل درخواست خرید، مجوز،...) ،

12-ارزیابی ریسک تقلب در حوزه‌ی درخواست، تصویب، خرید ، بارگیری، حمل، تخلیه و تسویه حساب

4

طراحی و اصلاح کنترلهای داخلی در فرایند نگهداری و مصرف کالا و خدمات و موجودی املاک ساخته شده و درجریان تکمیل، شامل مراحل طراحی، آموزش و اجرای آزمایشی در دوره‌ی مورد توافق  

      1-   تدوین بودجه و برنامه‌ریزی موجودیهای مواد و کالا،

      2-   تدوین و اجرای سیستم بهای تمام شده‌ی کالا/املاک ساخته شده و در جریان ساخت/تکمیل،

      3-   تعیین و پیشنهاد میزان بهینه‌ی حداقل موجودی و نقطه‌ی تجدید سفارش ،

      4-     طراحی و اصلاح حسابداری موجودیها مشتمل بر طراحی و اجرای کنترلهای لازم برای انعکاس در صورتهای مالی (اثبات ادعاهای حاکم بر صورتهای مالی در مورد موجودیهای جنسی)،

      5-  گزارشات و کنترلهای مدیریت (شامل طراحی شاخصهای کارایی و اثربخشی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخصها،...)،

      6-  تعیین داده‌هایی (DATA)که به منظور اندازه گیری و تحلیل شاخصهای مهم، باید فراهم شود

      7-  ارزیابی ریسکهای درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با موجودیهای جنسی، شامل پیشنهاد سطوح ریسک قابل قبول و نحوه‌ی دستیابی به آن،

      8- ارزیابی ریسک پروژه‌های ساختمانی و پیشنهادهای مدیریت ریسک به تفکیک مراحل :

      9- ارزیابی مقدماتی نرخ بازده داخلی و تحصیل زمین،

      10-  انتخاب مشاور،

      11-  طراحی پروژه،

      12-  انتخاب پیمانکار و دستگاه نظارت،

      13-  مصرف مواد و مصالح

      14-  نظارت و کنترل پیشرفت کار، رعایت قوانین و مقررات

      15-  بررسی، تصویب و پرداخت صورت وضعیتها، ادعاهای مالی

      16-  تحویل موقت و تحویل قطعی

      17-  گواهی پایان کار و سندمالکیت

      18-  اطمینان‌دهی در خصوص اقدامات و کنترلهای لازم و رعایت آنها،

      19-  تدوین شرح اقدامات و فعالیتهای کنترلی و تفکیک وظایف ناسازگار،

      20-  تدوین برنامه‌ی انبار گردانی

      21-  نظارت بر انبار گردانی

      22-  اجرای انبار گردانی

      23-  طراحی فرمها (شامل درخواست کالا و خدمات، درخواست و مجوز خرید، رسید و حواله انبار، برگ تحویل و خروج موجودیها از انبار، گزارش اقلام راکد، فاسد و ناباب، ...) ،

      24-  ارزیابی ریسک تقلب در حوزه‌ی انبار و موجودیهای جنسی

      25-  ارزیابی ریسک تقلب در حوزه‌ی فعالیتهای املاک

5

 طراحی و اصلاح کنترلهای داخلی در فرایند جمعداری اموال و حسابداری داراییهای ثابت و درجریان تکمیل، پروژه های تحقیقات و توسعه کاربردی شامل مراحل طراحی، آموزش و اجرای آزمایشی در دوره‌ی مورد توافق  

1تدوین بودجه و برنامه‌ریزی مخارج سرمایه‌ای،

2-  تدوین و اجرای دستورالعمل حسابداری داراییهای سرمایه‌ای (حاوی دستورالعمل تمایز مخارج سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری و حسابداری در موارد تحصیل، معاوضه، برکناری،...)، مشتمل بر طراحی و اجرای کنترلهای لازم برای انعکاس در صورتهای مالی (اثبات ادعاهای حاکم بر صورتهای مالی در مورد داراییهای سرمایه‌ای)،

3-  گزارشات و کنترلهای مدیریت (شامل طراحی شاخصهای کارایی و اثربخشی و اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخصها،...)،

4-   تعیین داده‌هایی (DATA)که به منظور اندازه گیری و تحلیل شاخصهای مهم، باید فراهم شود

5-  ارزیابی ریسکهای درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با داراییهای سرمایه‌ای، شامل پیشنهاد سطوح ریسک قابل قبول و نحوه‌ی دستیابی به آن،

6- ارزیابی ریسک پروژه‌های ساختمانی(بعنوان داراییهای ثابت مشهود) و خطوط تولید و پیشنهادهای مدیریت ریسک به تفکیک مراحل :

-         ارزیابی مقدماتی،

-         انتخاب مشاور،

-         طراحی پروژه،

-         انتخاب پیمانکار و دستگاه نظارت،

-         مصرف مواد و مصالح

-         نظارت و کنترل پیشرفت کار، رعایت قوانین و مقررات

-         بررسی، تصویب و پرداخت صورت وضعیتها، ادعاهای مالی

-         تحویل موقت و تحویل قطعی

-         گواهی پایان کار و سندمالکیت

7-  اطمینان‌دهی در خصوص اقدامات و کنترلهای لازم و رعایت آنها،

8- تدوین شرح اقدامات و فعالیتهای کنترلی و تفکیک وظایف ناسازگار،

9- تدوین برنامه‌ی مشاهده و تطبیق با دفاتر در مورد اقلام عینی(اموال گردانی)

10-  نظارت بر اموال گردانی

11- اجرای اموال گردانی

12- طراحی فرمها (شامل درخواست خرید، مجوز خرید، تحویل به متقاضی ، گزارش اقلام بلا استفاده، مستعمل، ...) ،

13-  ارزیابی ریسک تقلب

6

  طراحی و اصلاح کنترلهای داخلی در چرخه‌ی حقوق و دستمزد،  شامل مراحل طراحی، آموزش و اجرای آزمایشی در دوره‌ی مورد توافق  

1- تدوین بودجه و برنامه‌ریزی هزینه‌های حقوق و دستمزد،

2- تدوین و اجرای دستورالعمل حسابداری حقوق و دستمزد (حاوی دستورالعمل تمایز مخارج سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری و حسابداری در موارد ساخت داراییهای واجد شرایط،...)، مشتمل بر طراحی و اجرای کنترلهای لازم برای انعکاس در صورتهای مالی (اثبات ادعاهای حاکم بر صورتهای مالی در مورد هزینه های حقوق و دستمزد)،

3- گزارشات و کنترلهای مدیریت (شامل طراحی شاخصهای کارایی و اثربخشی و اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخصها،...)،

4- تعیین داده‌هایی (DATA)که به منظور اندازه گیری و تحلیل شاخصهای مهم، باید فراهم شود

5- تدوین آیین نامه‌ی جذب و استخدام نیرو، آیین نامه‌ی تعیین حقوق و مزایای کارکنان، آیین نامه‌ی وام کارکنان،

6- تدوین دستورالعمل محاسبات حقوق و مزایا و تنظیم لیستهای محاسبه ی حقوق و مزایا، لیست بیمه، لیست مالیات، فرایند پرداخت ماهانه، سالانه و تسویه حساب با کارکنان در مقاطع مختلف

7- تدوین و اجرای دستورالعمل و گزارش تجزیه و تحلیل و تغییرات ماهانه و سالانه‌ی حقوق و مزایا

8-  تدوین و اجرای دستورالعمل محاسبه، تجزیه و تحلیل و ریشه یابی نرخ ورود و خروج کارکنان

9-  ارزیابی ریسکهای درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با مدیریت منابع انسانی، شامل پیشنهاد سطوح ریسک قابل قبول و نحوه‌ی دستیابی به آن،

10-  ارزیابی رضایتمندی کارکنان بااستفاده از مدلهای علمی و قابل قبول

11-  اطمینان‌دهی در خصوص اقدامات و کنترلهای لازم و رعایت آنها،

12-  تدوین شرح اقدامات و فعالیتهای کنترلی و تفکیک وظایف ناسازگار،

13- طراحی فرمها (شامل مصاحبه، استخدام، قرارداد ، مرخصی، ماموریت،...) ،

14- ارزیابی ریسک تقلب


پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.