ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


IFRS9 برای بیمه گران
پی دبلیو سی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
ترجمه:ستارشکری

IFRS9 برای ابزارهای مالی در سال ۲۰۱۸ خواهد آمد. اجرای استاندارد برای بیمه گران چالش برانگیز خواهد بود خصوصا با توجه به تعامل با پیشنهادات جدید قراردادهای بیمه که هنوز در حال هایی شدن هستند. شرکت ها باید چگونگي ارزیابي تاثیر برای سازمان هایشان را برنامه ریزی نمایند.

پیش زمینه
• IFRS 9 از سال ۲۰۱۸ و توام با امکان پذیرش زود هنگام لازم الاجرا است.(در قبال ضمیمه اتحادیه اروپا).
• کاربرد واپس گرا(به جز موارد مصون سازی معاملات ریسک دار) اگرچه شماری از ساده سازی های عملیاتی به صورت بالقوه برای این گذار) در دسترس است.
• الزامی برای ابراز مجدد موارد متقابل نیست.
• پتانسیل برای حداقل ۲ سال فاصله بین تاریخ های لازم الاجرایی با توجه به وضع جاری پیشنهادات راردادهای بیمه فاز دوی IFRS 4.
• بعضی لابی گری ها برای به تعویق انداختن تاریخ لازم الاجرا شدن برای بیمه گران.
• توضیح در مورد تاثیر IFRS 9 بر عملکرد پیش ازپذیرش الزامات اندازه گیری جدید بدهی های بیمه ای ممکن است برای بعضی بیمه گران چالش برانگیز باشد.
1- طبقه بندی و اندازه گیری(C&M) دارایی های مالی طبقات IAS 39 با تستها/معیارهای جدیدی که باید برآورده شود(ر.ش به صفحه ۳ برای «درختچأ تصمیم گیری»).
2- مدل جدید کوتاهی در پرداختُ مبتنی بر ضررهای اعتباری مورد انتظار به جای ضرر های متحمل شده.
3- حسابداری مبتنی بر ریسک که منظور از آنها تسهیل استفاده از حسابداری مبتنی بر ریسک باشد علی الخصوص برای شرکت های سهامی.
این تاثیر گذاری بر کدام افراد و به چه منوال است؟
به نظر می رسد الزامات طبقه بندی و اندازه گیری منجر به ایجاد ابزارهای مالی بیشتر درارزش منصفانه از مجرای سود و زیان(«FVTPL») و نه IAS 39.
• به نظر می رسد بیمه گرانی که در حال حاضردارای دارایی های هزینه مستهلک هستند و استفاده قابل توجهی از «طبقه بندی قابل دسترس برای فروش=AFS» تحت IAS 39 هستند شاهد بیشترین تاثیر خواهند بود.
• انتظار می رود ابزارهای قرضی که در سیستم صرف پرداخت اصل و بهره(«SPPI») ، عمل نکنند و بیشتر ابزارهای حقوق صاحبان سهام در طبقه باقی مانده FVPTL قرار گیرند که مشتمل برابزارهای قابل به کارگیری در ذخایر دوگانه است.
• برای بسیاری از بیمه گران، الزامات طبقه بندی و اندازه گیری ممکن است به صورت بالقوه عدم هماهنگی حسابدارانه در پی داشته باشد که هنگامی که به همراهِ حسابداریِ قراردادی بیمه جاری و آتی به کاررود منجر به برداشت های نوسانی شود. انتظار می رود مدل کاهش ارزش منجر به شناساییِ زودتر خسران های اعتبار شوند.
• بیمه گرانی که احتمالا مقادیر قابل توجهی از دارایی های هزینه مستهلک داشته باشند مثل دفاتر وام یا ارزش منصفانه و از مجرای سایر دارایی های جامع(«FVOCI»)ُ ابزارهای قرض شاهد بیشترین تاثیر خواهند بود خصوصا در مرحله گذار. الزامات ریسک جدید ممکن است تا زمانی که پیشنهادات ریسک کلان تکمیل شوند تاثیری محدود برای بیمه گرانی داشته باشد.
• بیمه گرانی که هم اکنون [برنامه دارند تا ] ازبرنامه های مصون سازی ریسک اقتصادی استفاده کنند باید الزامات جدید را مد نظر قرار دهند و پیشرفت پیشنهادات مصون سازی در برابر ریسک را تعقیب نمایند.
IFRS 9-بیمه گران در حال حاضر باید مشغول به چه کاری باشند؟

۱. طبقه بندی و اندازه گیری
انجام ارزیابیِ تاثیر برای تعیین مفاهیم ضمنی رده بالای به کار گیری الزامات طبقه بندی و اندازه گیریُ مشتمل بر موارد عدم هماهنگی بالقوه حسابداری و گوناگونی منتج از آن: *ارزیابی نسبت پورتفوی ابزارهای قرض که می تواند یا ممکن است در تستSPPI با شکست مواجه شوند و ابزارهای حقوق صاحبان سهام که که احتمالا الان باید از آمها انتظار برود به صورتFVTPL حمل شوند. طبقه بندیِ گرایش الزامات مدل کسب و کار-شناساییِ موارد زیرساخت معیار مدل کسب و کار و بررسی چگونگی به کار گرفته شدن معیار جاری برای پورتفوهای سرمایه گذاری. به عنوان مثال بررسی اطلاعات مدیریت مورد استفاده برای اندازه گیری و ارزیابی تدارکات در جای خود. ارزیابیِ مفاهیم ضمنی موارد بالا با در نظر گرفتنِ هماهنگی دارایی/بدهی و وناگونی (نوسان)سود و زیان در پرتوِ هر دو موردِ حسابداری قرارداد بیمه جاری و پیشنهادات حسابداری بیمه جدید(به خصوص با در نظرگرفتن دوره بینابین بین پذیرش دو استاندارد). *درنظرگرفتن توانایی برای استفاده از طبقات مختلف و به کارگیریي گزینه های حسابداری بیمه مشتمل بر حسابداری نامرﺋی و حرکت به سوی نرخ های بهره جاری به منظور پیش گیری از عدم هماهنگی. *در صورت باقی ماندن موارد عدم هماهنگی استفاده از اقدامات جدا از معیارGAAP، را مد نظر قرار دهید و به صورت بالقوه و به عنوان آخرین گزینه، استفاده ازاستراتژی/ترکیبِ سرمایه گذاری.

۲. قصور در پرداخت
تفسیرِ الزامات جدید و مفاهیم ضمنیِ اجبار در به کارگیری قوانین جدید قصور در پرداخت برای همه دارایی هایی که در حالت FVTPL نیستند را در نظر بگیرید من جمله: *ایجاد معیار برای قضاوت های کلیدی مورد نیاز(به عنوان مثال این که ریسک پایین اعتبار چگونه به وجود می آید؟) *ارزیابیِ این مساله که آیا ساده سازی های عملیاتی برای دارایی های «ریسک های عملیاتی پایین» می توانند به کاربرده شوند یا خیر.منظور از این امرفراهم آوردن رهایی برای واحد های تجاری به خصوص موسسات مالی از قبیل بیمه گران است که پورتفوهایی از اوراق بهادار با درجه بندی های اعتباری بالا است. ارزیابی نیاز به جمع آوری و ذخیره سازیِ داده های اعتباری که اکنون مورد استفاده قرار نمی گیرند. *در نظر گرفتن نیاز برای ساختن مدل ها برای تعیین هر دو موردِ زیان های اعتباری ۱۲ ماهه، مادام العمر و همینطور نظارت بر پیشرفت تغییرات در کیفیت اعتبار

۳ حسابداری مصونیت از ریسک استفاده جاری از حسابداری مصونیت از ریسک را در نظر بگیرید(در صورت وجود چنین مساله ای؛بیمه گران به صورت نوعی،استفاده زیادی از IAS39 به عمل نیاورده اند تا پروژه نهایی شود.با این وجود آنها می توانند از تغییرات مصونیت از ریسک IFRS9 از قبیل تسهیل تستِ ۸۰-۱۲۵ درصدی و گزینه های مصونیت از ریسک.


دریافت فایل کامل مقاله به صورت پی دی اف

پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.