ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


پرایس واتر هاوس کوپرز
IFRS9: مهیای تاثیر گذاری
اکتشافات "ساومیا کریشنا" در زمینۀ چگونگیِ تاثیرِ کاهش سرمایه بر سازمان ها و تاثیرات آن بر خاور میانه
موسسۀ حسابرسیِ هوشیار ممیز
ترجمۀ:ستار شکری(با اندکی تلخیص)


استاندارد بین المللیِ گزارشگری مالی IFRS9(ابزارهای مالی) از تاریخ اول ژانویۀ 2018 لازم الاجرا می شود. این استاندارد که ماهیّتِ ساری و نفوذ کننده دارد معرّفِ یک تغییر الگو در گزارشگریِ مالی از کاربردِ تاریخیِ بازبینیِ کاهش ارزش سرمایه برای تعیینِ تعدیلِ قیمت به رویکردی پیش نگر یعنی( خسران اعتبار پیش بینی شده= مدلِ ECL)، که بازتاب دهندۀ فرایندِ تصمیم گیریِ شرکت ها است. این امر که زاییدۀ بحران مالی برای تغییرِ شیوۀ پاسخگوییِ بانک ها و سایرِ دارایی های مالی است، موجب این واقعیت است که سازمان ها نباید معانیِ ضمنیِ موثر بر سیستم کنترل داخلی، صورت های مالی و سطر آخر را دست کم بگیرند. این استاندارد هم بر موسسات مالی و هم بر موسسات غیر مالی تاثیر گذار خواهد بود.
آیا این مساله تاثیری اضافی نیز بر منطقۀ خاور میانه خواهد داشت؟
فرهنگ خاور میانه به شکلی ژرف، ریشه در سنت و ارزش ها دارد. وجهِ مشخصۀ بخش شرکتی وجود شرکت های خانوادگیِ هم بسته، ساختار های سازمانیِ چند واحدی،معاملاتِ طرف های مرتبط و اغلب، هم پوشانی ای بین مالکیت و مدیریت است.
به قصور در امرِ اعتبار نیز به شکلی متفاوت نگریسته می شود- به عنوان مثال عدمِ تغییرِ بهره بر پرداخت دیر هنگام، و به همین منوال، عمومیت مسالۀ به تعویق انداختنِ پرداخت برای ماه های متوالی ،یک عرف شناخته شده در کسب و کار است.وام های طرف های مربوط،گاهی اوقات با میزان پایین یا اصولا بدون بهره ارائه می شود ، بدون درنظر گرفتنِ اعتبار مالیِِ دریافت کنندۀ قرض.IFRS 9، مستلزم شرط گذاری در حیطۀ کاهش ارزش سرمایه بر چنین دارایی هایی و مد نظر قرار دادنِ ریسک های مربوطه و احتمالِا ناتوانی در بازپرداخت من جمله ارزش زمانیِ پول های مقولۀ تعویق است.این الزام تاثیر مستقیم بر صورت سود و زیان دارد و به نظر می رسد در آینده تصمیم گیریِ در امر کسب و کار را دستخوشِ تغییراتی خاص بنماید.
این منطقه همچنین در روشی که به تغییرات در متغیر های اقتصادِ کلان واکنش نشان می دهد وضعیتی یکتا دارد. مثالِ افتِ شدیدِ قیمت های نفت بین سالهای 2015 تا 2016 را در نظر بگیرید.
در حالی که اقتصاد های وارد کنندۀ نفت اروپا واکنشی مثبت در قبالِ این افت داشتند، معنای ضمنیِ آن، شرایط مهیب کسب و کار برای بیشتر کسب و کارهای منطقه به دلیل اتکای شدید اقتصادی بر درآمد هیدرو کربنی می باشد.به شکلی مشابه،در حالی که ، نرخ بیکاری، شاخصی کلیدی در سلامت اقتصادی در کشور های غربی است و می تواند متغییری حائز اهمیت در در برآوردِ ضررهای پیش بینی شده باشد، ارتباط اندکی با شورای همکاریِ خلیج فارس(GCC) دارد که این،به دلیلِ بخش اعظمِ نیروی کار غیر بومی قراردادی در این حوزه است.
تاثیرِ IFRS9 از مرزهای حسابداری می گذرد. این استاندارد، مستلزمِ تغییر در سیستم ها و فرایند ها است. پویاشناسیِ استقرار یافتۀ بازارِ غرب ممکن است در منطقه غیر مرتبط و بی معنا باشد.
شرکت ها، به عنوان بخشی از تدارکاتِ در راستای کاهش سرمایه، مجبور هستند متغییر های اقتصاد کلانیِ مرتبط را شناسایی کرده و در موردِ گرایش ها و تاثیرات تاریخی مورد تحقیق قرار داده و رابطۀ شان را با نرخ های قصور پرداخت تاریخی ،مستقر کرده و آنها را برای پیش بینی های موجود و به منظورِ برآوردِ ضررهای پیش بینی شده ردیابی نمایند.
همانطور که "رانجیث چاندران:Ranjith Chandran" بیان می کند،:تغییر بنیادینِ روش محاسبۀ بدهی های بد برای دریافتنی ها از ضررِ متحمّل شده به یک مدل پیش بینی شدۀ ضرر و شارژِ تدارکاتی از روز اوّل، برای موسسات کوچک و متوسّط امری چالش برانگیز است.مراجعه کنندگانی که پیش از این ،در پرداختِ شرط کاهش ارزش سرمایه ، که اگرچه به صورت کامل اما بسی پس از تاریخ سررسید مبلغ را دریافت نموده اند، قصور ورزیده بودند، حال مجبور خواهند بود ضررِ کاهش ارزش سرمایه را تحت استاندارد IFRS9 مدّ نظر قرار دهند. این به دلیل آن است که زمان بندیِ پرداخت ها مستقیما بر ارزش جاری فلذا مبلغ ضررِ کاهش ارزش سرمایه تاثیر گذار است.
مدیریت و حسابرس ها مجبور خواهند بود به دلیلِ فقدانِ نرخ های تاریخی عدم پرداخت، و بی تجربگیِ نسبی در پذیرشِ اطلاعات آینده نگرانه به ماتریس تدارکات و شروط ECL،در مورد اشتباهاتِ بنیادی جانب احتیاط را در مدل خسارت پیش بینی شده در نظر بگیرند.هم داده ها و هم روش شناسی هرگز پیش از این، مورد مورد بازرسی قرار نگرفته بودند
سئوالات متداول در زمینۀ واحدهای غیر مالیِ IFRS9:
IFRS9 به صورت بنیادین قوانینِ حسابداری را برای دارایی های مالی بدون سابقه یا ابزار تنظیم می کند خصوصا برای واحد های غیر مالی. از آنجا که تاریخ الزامیِ اجرای IFRS 9(1 ژانویۀ 2018) به سرعت نزدیک می شود، مسئولان اجرایی و مالی(CEO ها،CFO ها و CRO ها ( مباحثات خود را من بابِ اجرا آغاز نموده اند. در ذیل ما به بعضی مسائل و سئوالات کلیدی می پردازیم:
س: تفاوت کلیدیِ بینِ رویکرد قدیمی و جدید در قبالِ کاهش ارزش سرمایه چیست؟
ج:IFRS 9 به انحائی بسیار ساده تر از نسخۀ پیشینش یعنی IAS 39 است. IFRS 9 بر مبنای
اصول، منطقی است و نه قاعده-محور. IFRS9، حسابداری را قادر به انعکاسِ ماهیّتِ داراییِ مالی( که توسطِ خاصّیت جریان وجه نقد تعیین می شود) ،مدل کسب و کار شرکت(چگونگیِ مدیریّت دارایی ها) و رویۀ مدیریّت ریسکش در صورت های مالی می نماید. IFRS9 نگرشی رو به آینده دارد و ارزیابیِ دقیق تر و بهنگام ترِ ضررهای پیش بینی شده را تضمین می نماید.
س: من یک موسسۀ مالی نیستم.آیا IFRS9، واقعا بر من هم تاثیر می گذارد؟
ج: بله.اگر شما واجد هر یک از دارایی های زیر باشید(دارایی های مالی): ابزارهای بدهی، دریافتنی های اجاره ای،دریافتنی های بازرگانی، دریافتنی های نگاهداری، دارایی های قراردادی(آنطور که در IFRS 15)، تعریف شده است، قرض های طرف های مربوطه(مثلا قرض های داده شده به شرکت اصلی/فرعی یا هر طرف مربوطه ای)، بنای در دست احداث و مشتقات.
یادآوری: در صورتی که دارایی های مالی که به نفعِ ارزش منصفانه از طریق سود و زیان(FVTPL) در شناسایی اولیه برگزیده شده باشند،تفاوتی بین IFRS9 و IAS 39 وجود ندارد.
تاثیر IFRS9 از مرزهای حسابداری می گذرد و مستلزمِ تغییرات در سیستم ها و فرایند ها است.
س:چارچوب کلیِ IFRS9 چیست؟
ج: IFRS9 بر 3 محور اصلی استوار است:
1-طبقه بندی و اندازه گیری: این با چگونگیِ پاسخگویی به داراییِ مالی در صورت های مالی مرتبط است. این مستلزم درک شرایط دارایی های مالی و اهداف مالکیت آن است.
این استاندارد یک تست جریان وجوه نقد و مدل کسب و کار را معرفی می نماید که به صورت نوعی توسط دریافتنی های تجاریُ اوراق قرضهُ ابزارهای بدهی و وام به طرف های مرتبط مورد سنجش کیفی قرار می گیرند. بدین منوال این دارایی ها مستلزم یک ارزیابي کاهش در سرمایه وتعدیلات متعاقب برای ارزش دفتری خواهند بود.
حق مالکانه و ابزارهای مالی تعبیه شده دیگر نیاز نیست از دارایی های مالی جدا شوند.
یک مدل ساده کاهش سرمایه مبتنی بر خسران اعتبارآینده نگر(ECL).
س: ECL چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟
الف- همه دریافتنی ها با خود احتمالی از عدم ‍‍‍‍پرداخت فلذا زیان پیش بینی شده به همراه دارند.
IFRS 9 الزامات خسارتی جدیدی بر مبنای مدل خسارت اعتبار مورد انتظار و آینده گر(ECL) به دست می دهد.به زبان ساده این امر ارزش حاضر میانگین خسارت تنظیم شده با احتمال است که در صورتي که قصور پرداخت دارایی ها به وقوع بپیوندد.
ECL باید بر مبنای ماهیت دارایی های مالی و اعتبار بدهکار تجربه در شرایط اقتصاد کلان انتظارات در مورد گرایشات و رفتارهای آینده و پیش بینی های متغیرها و قضاوت های آینده باشد.
ما می دانیم که بعضی از شرکت ها درک کاملی از قدرت مالی مشتریان/وام گیرندگان ندارند و نرخ های اعتباری از موسساتُ به سهمولت سایر نقاط جهان قابل دسترسی نیستند.بدین ترتیب تخمین زدن ECL مستلزم یک حرکت بنیادی در فرایندهای داخلی و چارچوب مدیریت ریسک شرکت ها برای توانِ گرفتن، مستند سازی و تجزیه و تحلیل عوامل کمی و کیفی مرتبط خواهد بود. در سال های اولیه‌ اجرا، شرکت ها همچنین نیاز خواهند داشت به انجامِ داده کاوی به منظورِ بررسی و سنجشِ کیفیِ نرخ های زیان تاریخیِ مشتریان/اجاره کنندگان و سایر بدهکاران بپردازند.
بدین ترتیب،یکی از نتایج مثبت الزامات ارزیابیِ خسارتِ IFRS9 ، حرکتی الزامی در جهت رویه های شناخت بهتر مشتری(ش.ب.م=KYC) است.
س:آیا سرمایه گذاری ها در بهره حقوق صاحبان سهام برای زیان دیدگی تحت IFRS9 مورد ارزیابی قرار می گیرند؟
پ:خیر.سرمایه گداری در حقوق صاحبان سهام یا با ارزش منصفانه از طریق سود و زیان (FVTPL-که در آن همه تغییرات در ارزش منصفانه به صورت خودکار در صورت سود و زیان لحاظ می شوند) یا به صورت ارزش منصفانه از طریق سایردرآمد های جامع(FVOCI) که تغییرات مورد پاسخگویی قرار می گیرند که در آن تغییرات در ارزش منصفانه در ترازنامه منعکس می شود.
س:تاثیرمورد انتظار مالیِ چارچوبِ خسارت جدید کدام است؟
پ:عموما انتظار می رود که ارائه خدمات در زمینه خسارت تحت IFRS 9 افزایش خواهد یافت و بزرگترین تاثیر طی دوره گذار از IAS 39 به IFRS9 احساس خواهد شد.
IASB، از ارائه دهندگان صورت های مالی را از مناطق جغرافیایی اصلی برای شرکت در کار تیمی به منظور تست کردن و بحث در مورد پیشنهاد هایش من جمله چالش های عملیاتی برای اجرای IFRS9، میزان آمادگی برای پاسخدهي مدل پیشنهاد شده در مقایسه با IAS39 و تاثیر ِ دستورالعملی بر تراز های تعدیل قیمت دعوت به عمل آورد. ضمنا تخمین زده شد که در مسیرِ گذار ارائه خدمات در زمینه خسارت در IFRS9،می تواند ۲۰ تا ۲۵۰ درصد نسبت به IAS39 بیشتر باشد.
انتظار می رود که ارائه خدمات در زمینه زیان در جایی که پیش بینیِ اقتصادی در بدترین حالت قرار دارد، در بیشترین میزان خود خواهد بود.
دیلویت، طیِ سال ۲۰۱۷، و در ایالات متحده، یک همه پرسیِECL برای درکِ چگونگی نیلِ بانک ها به اجرایECL و چالش هایی که در این مسیر با آن دست به گریبان بودند به عمل آورد.بیشترِبانک های مورد تحقیق قرار گرفته ،به صورت متوسط ، \یش بینی کردند که ارائه خدمات در زمینه خسارت تا بیش از ۱۰ در صد افزایش یابد(که البته برای دسته بندی های متفاوت وام ها تفاوت داشته اند) که این به تبع گذار به IFRS9 بوده است.
موضوعی که بیشتر اوقات به عنوانِ چالش برانگیز ترین کارِ بانک های مورد تحقیق نقل قول می شود توسعه مدل های آماریِ ECL می باشد.

نتیجه گیری
همانطور که IFRS9 می تواند به مثابه یک تغییر در رویه حسابداری در امتدادي مقصودِIASB و قانونگذاران نگریسته شود، چالش هایی هم در سطح کسب و کاربرای سازمان ها ایجاد می کند.ارائه خدمات ECL تاثیری مستقیم و از لحاظ کیفی قابل اندازه گیری بر صورت های سود و زیان خواهد داشت و تاثیری غیرمستقیم اما مهم بر گستره عظیمی از عوامل کمک کننده به ارزش سهامدار خواهد داشت.
زیان، تحتِ IFRS9 حسابداری را با رویه کسب و کار واقعی همسو خواهد کرد و تصویری دقیق تر و منطقی تر از قصور اعتباری و میزان ریسک مرتبط به دست خواهد داد.افشاهای اضافیُ شفافیت بیشتری را برای سهامدارانُ سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی تضمین خواهد کرد. اجرای یک چارچوب مناسب ECL یکی از مهمترین پروژه های حسابداری در سالهای آتی خواهد بود. هر واحد مجبور خواهد بود مدل ECL مناسب خود را برای اندازه و پیچیدگی ایجاد نماید که باید تحت حمایت داده های تاریخیِ جاری و پیش بینی شده مرتبط هستند. قضاوت مدیریت و درکِ ریسک های کسب و کار، نقشی از لحاظِ اهمیت مساوی در اعتباربخشی به درونداد ها و برونداد های مدل ECL، بازی خواهد کرد.دسترسی پذیری داده های آینده نگر در منطقه ممکن است برای اقتصادهای منطقه که اعتبارِ داده های تاریخی و پیش بینانه و دسترسی پذیری به منابع در آن محدود است، چالش برانگیز باشد. واحد ها نیاز خواهند داشت، بینِ پیچیدگی و عملی بودن و دقت یک توازن برقرار نمایند.
کسب و کار ها نیاز خواهند داشت فرایند را در اسرع وقت راه اندازی نمایند یا به تعویق افتادن ریسک در برآورده ساختنِ ضرب العجل های مهم یا حتی بدتر عدم \یروی از ریسک[اجتناب ناپذیر خواهد بود].

پایان

نوشته Saumya Krishna ، معاون بخش خدمات مدل سازی ارزشیابی، مشاور مالی دیلویت در خاورمیانه.


دریافت فایل کامل مقاله به صورت پی دی اف

پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.